Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης K net

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης K net αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού προγράμματος περιήγησης (browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 2277
Available on the App Store
Available on the Play Store